XE I-MOTOR VIETNAM

ISO MOTO FERRUCCIO LAMBORGHINI EDiTION

SPORT, SPEED, STYLE

Thông số kĩ thuật

rOYAL ALLOY

Biểu tượng classic Gp125

Công ty phân phối xe mô tô, trụ sở chính tại Singaport (I-MOTOR ASIA LIMITIED). Phân phối chính thức độc quyền các hãng xe ISOMOTO FERRUCCIO LAMBORGHINI EDITION, ROYAL ALLOY,…

Bản đồ

Translate »